Dividim el procés en 4 fases

Fase 1
PRESA DE CONTACTE
Fase 2
PROJECTE
Fase 3
OBRA
Fase 4
POST VENDA
PROCÉS
Fase 1
PRESA DE CONTACTE
01
Recollida de dades
02
Elaboració del projecte inicial
03
Presentació de plànols i pressupostos
04
Modificacions del projecte
FEM DE LES IDEES UN DISSENY
Fase 2
PROJECTE
Projecte definiu
Elecció de materials
Reunió prèvia a l'inici
FEM EL DISSENY REALITAT
Fase 3
OBRA
Execució i coordinació
Finalització
Visites periòdiques i reunions informatives
SATISFACCIÓ
Fase 4
POST VENDA
La teva llar i la teva felicitat són el més important
En el cas de sorgir incidèncis, donem resposta fins aconseguir la satisfacció del client
Entrega del llibret "Història de la teva reforma"