Estudi modernista

Unificació de dues estances mantenint el paviment hidràulic de cada una d'elles, i reforç estructural de tot el forjat. Decoració modernista de l'estudi.

S'han realitzat treballs d'obra,  instal·lacions, pintura, mobiliari i  il·luminació.

40m2
Barcelona - L'eixample
1 mes

Pressupost gratuït
Resposta en menys de 24h