Remodelació i canvis d'espai

Reubicació de la cuina i remodelació de la mateixa

Fase actual: Projecte finalitzat

Objectius:

Reforma consistent principalment en el canvi de lloc de la cuina per aconseguir un espai diàfan a la sala principal.

Es mantenen les habitacions al lloc actual ja que la seva ubicació és la correcta.

Els paràmetres importants per aquesta reforma han estat treballar amb colors neutres, aconseguir més llum a l'interior, tant 

natural com artificial, i unificar espais. Tot això s'aconsegueix utilitzant blancs per el mobiliari de la cuina, trencant amb un 

toc de color per l'encimera. La resta d'espais s'unifica amb un paviment de parquet càlid, prèvia regularització de paviment.

Partides realitzades:

  • Treballs d'obra
  • Instal·lacions
  • Mobiliari
  • Electrodomèstics
  • Paviments i il·luminació.
68m2
Barcelona
5 setmanes

Pressupost gratuït
Resposta en menys de 24h